Tandem Leren?


Het principe van het tandemleren is eenvoudig: de leerlingen van verschillende landen of taalgemeenschappen helpen elkaar, in tweetallen, bij het vervullen van opdrachten, terwijl afwisselend de moedertaal en de vreemde taal als voertaal gebruikt wordt en de tandempartners afwisselend de rol van leerling en leraar op zich nemen. Er kan op verschillende manieren in tandems gewerkt worden

Kenmerk van het tandemleren, is het leren van de vreemde taal in tweetallen. Tijdens het tandemleren, reageren de partners op een ongekunstelde manier op een boodschap. Deze houding is natuurlijk, want de twee leerlingen delen niet dezelfde moedertaal waardoor ze gedwongen worden soms ook over de betekenis te praten; alle strategieën moeten worden aangewend om de boodschap te begrijpen: aangeven wat niet begrepen is, vragen om herhaling of herformulering, vragen om rustiger te praten, nagaan wat de ander begrepen heeft etc. wanneer de leerlingen erin slagen om elkaar –ondanks hun beperkte taalkennis – de boodschap te begrijpen, voelen ze zich gewaardeerd.

Het tandem leren heeft twee belangrijke voordelen in vergelijking met het klassieke leren van vreemde talen:
Meer mogelijkheden ten aanzien van de blootstelling aan input en de output en het geeft een authentiek karakter aan de interactieve schrijf- en spreekactiviteiten.

De ervaringen van tandemleren wezen op nog enkele andere voordelen:

  • Vooruitgang van de spreekvaardigheden van leerlingen
  • Grotere motivatie voor het leren van de taal
  • Minder stress
  • Leren van de ‘jongerentaal’
  • Trots om de rol van de docent te spelen
  • Ontdekking van de andere cultuur

Kortom, het tandemleren kan iets toevoegen aan de traditionele schooluitwisselingen.