Subsidies


Als er ontmoetingen worden gepland, dan worden er natuurlijk kosten gemaakt voor het reizen. Eventueel kunnen Nederlandse scholen aanspraak maken op subsidie van het Europees Platform voor het Nederlands Onderwijs. Deze organisatie beheert diverse programma’s en afhankelijk van uw precieze plannen kunt u mogelijk een aanvraag indienen (let op de voorwaarden). Met name het programma BIOS is interessant en daarbinnen kan men ondersteuning aanvragen voor leerlingenmobiliteit. Nadere informatie hierover is te vinden op de website Europees platform.

De organiserende leraren kunnen mogelijk een (aanvullende) bijdrage vragen via een schoolfonds of andere specifieke budgetten die er voor internationalisering op scholen bestaan; sommige scholen organiseren diverse (buiten-) schoolse activiteiten om extra geld in het laatje te brengen of vragen een bijdrage van de ouders.

In het geval van samenwerking met een school in een zusterstad (stadpartnerschappen) kan de gemeente wellicht een bijdrage leveren.

Het Prins Philip Fonds geeft voor Belgische scholen financiële steun aan samenwerkingsprojecten tussen scholen uit de drie Gemeenschappen van België. Dit project biedt kinderen én hun leerkrachten niet alleen de kans om de buren beter te leren kennen en te begrijpen, maar verruimt ook hun blik. Het project wil scholen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere gemeenschappen van België. De uitwisselingen kunnen zowel bi- als trilateraal georganiseerd worden. De bedoeling is het verdiepen van de talenkennis en het verruimen van de cultuur door ontdekking van elkaars achtergrond en situatie met respect voor elkaars eigenheid.

Voor Waalse scholen in de provincie Luik is het mogelijk interessant om contact op te nemen met het “Maison des Langues” in Luik. Deze organisatie biedt ondersteuning aan bij het opstellen van aanvragen voor subsidiëring van internationaliseringsprojecten. Nadere informatie is te vinden op de website Maison des Lanques.