Tandemproject


Bent u geinteresseerd in een uitwisselingsproject voor de Franse of Duitse taal waarbij er gewerkt wordt via het tandemleren principe?
Lees hier alles over de aanpak en word lid van ons netwerk. Dan gaan wij op zoek naar een geschikte partnerschool in het andere land.

Tandem leren is het met elkaar in contact brengen van twee personen die niet dezelfde moedertaal hebben en die de taal en cultuur van de ander willen leren (kennen). Het basisprincipe is dat ieder zijn of haar moedertaal aan de ander leert.

Het basisprincipe van het tandemleren kan in één zin worden samengevat: ‘ik leer jou mijn taal, jij leert mij jouw taal”.

Het tandemleren is een interessante werkwijze om een schools leerproces aan te vullen als men een vreemde taal geeft.

De belangrijkste voordelen van het tandemleren zijn:

  • De leerling gaat de taal echt gebruiken;
  • De leerling wordt sterk gemotiveerd door het persoonlijk contact;
  • De leerling komt in aanraking met heel divers taalaanbod
Kortom, het tandemleren geeft iets extra's aan het "gewone" talenonderwijs