Aanpak


Gewoonlijk ziet een scholenuitwisseling er als volgt uit:

  • ontvangst door het schoolhoofd (of zijn vertegenwoordiger)
  • versnapering  
  • verkenning door de school en vaak de mogelijkheid om lessen te volgen
  • middageten
  • bezichtiging van een plaatselijke bezienswaardigheid en/of kleine voorstelling
  • debriefing met de hele groep
  • terugreis


Maar hoe zit dat dan bij een tandem-uitwisseling?
Wat als we eens zouden proberen om meer van en met elkaar te leren?
Enkele stappen blijven vergelijkbaar, maar de tandems zullen een cruciale rol spelen bij de meeste activiteiten. Door in tandems te werken, kunnen bovendien andere activiteiten worden uitgevoerd, die bij een “klassieke” uitwisseling niet mogelijk zijn. De tandempartners hebben afwisselend de rol van leerling en leraar. Deze authentieke leersituatie kan op verschillende manieren worden georganiseerd afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse.

Bij de virtuele tandem wordt er via e-mail en de huidige nieuwe media zoals msn en skype gecorrespondeerd. Door de relatief eenvoudige organisatie kan er een doorlopende uitwisseling van zowel de Nederlandse als Franse taal plaatsvinden tussen de tandem partners.

Als leerlingen elkaar kunnen ontmoeten via een live tandem kunnen ze in gesprekjes hun mondelinge taalvaardigheid verbeteren doordat de leerlingen elkaar face to face ontmoeten. Echte ontmoetingen zijn heel zinvol maar vragen iets meer organisatie. 
Tegenwoordig worden er naast de klassikale uitwisselingen ook steeds meer gewerkt met individuele uitwisselingen tussen twee leerlingen. De leerlingen verblijven een week in het gastgezin van de tandemparter en volgen de lessen op de partnerschool.

Wanneer tandemleren geïntroduceerd wordt in contacten die leerlingen hebben, dan moeten enkele praktische zaken goed geregeld worden voor zowel de virtueel tandem als ook de live tandem.

Tijdens een tandemproject van de Scholengemeenschap Stevensbeek is ervoor gekozen om de leerlingen een logboek bij te laten bijhouden. Hierin beschrijven ze hun tandem ervaring. Dit logboek bevat onder andere het persoonlijke gegevens formulier van de leerling, de email correspondentie met de partner, vragen en antwoorden over de gemaakte posters, enkele activiteiten van de klassikale of individuele tandem. Een voorbeeld van dit logboek is te vinden in het ledenmenu bij lesmateriaal.

Wanneer tandemleren geïntroduceerd wordt in contacten die jongeren hebben, dan moeten enkele praktische zaken goed geregeld worden voor zowel voor de Virtueel Tandem als ook de Live Tandem. Klik voor meer informatie. Dit item geeft een overzicht van beide tandem mogelijkheden en geeft praktijkvoorbeelden. Verder wordt er voor beide tandem manieren de belangrijkste richtlijnen beschreven.